قسمت دوم

lotfi_thumb

مجموعه برنامه هاي راديويي بسيار باارزش با اجرا و گويندگي استاد محمد رضا لطفي پيرامون شناخت موسيقي دستگاهي بطور كاملا جامع به همراه مباحث دقيق در رابطه با آواز ها و گوشه ها و همچنين توضيحات تاريخي پرمحتوا

دانلود پارت یک از قسمت دوم
دانلود پارت دو از قسمت دوم
دانلود پارت سه از قسمت دوم
دانلود پارت چهار از قسمت دوم
دانلود پارت پنج از قسمت دوم
دانلود پارت شش از قسمت دوم
دانلود پارت هفت از قسمت دوم
دانلود پارت هشت از قسمت دوم
دانلود پارت نه از قسمت دوم
دانلود پارت ده از قسمت دوم