قسمت سوم

lotfi_thumb

مجموعه برنامه هاي راديويي بسيار باارزش با اجرا و گويندگي استاد محمد رضا لطفي پيرامون شناخت موسيقي دستگاهي بطور كاملا جامع به همراه مباحث دقيق در رابطه با آواز ها و گوشه ها و همچنين توضيحات تاريخي پرمحتوا

دانلود پارت یک از قسمت سوم
دانلود پارت دو از قسمت سوم
دانلود پارت سه از قسمت سوم
دانلود پارت چهار از قسمت سوم
دانلود پارت پنج از قسمت سوم
دانلود پارت شش از قسمت سوم
دانلود پارت هفت از قسمت سوم
دانلود پارت هشت از قسمت سوم
دانلود پارت نه از قسمت سوم
دانلود پارت ده از قسمت سوم