قسمت ششم

lotfi_thumb

مجموعه برنامه هاي راديويي بسيار باارزش با اجرا و گويندگي استاد محمد رضا لطفي پيرامون شناخت موسيقي دستگاهي بطور كاملا جامع به همراه مباحث دقيق در رابطه با آواز ها و گوشه ها و همچنين توضيحات تاريخي پرمحتوا

دانلود پارت یک از قسمت ششم
دانلود پارت دو از قسمت ششم
دانلود پارت سه از قسمت ششم
دانلود پارت چهار از قسمت ششم
دانلود پارت پنج از قسمت ششم
دانلود پارت شش از قسمت ششم
دانلود پارت هفت از قسمت ششم
دانلود پارت هشت از قسمت ششم
دانلود پارت نه از قسمت ششم