قسمت پنجم

lotfi_thumb

مجموعه برنامه هاي راديويي بسيار باارزش با اجرا و گويندگي استاد محمد رضا لطفي پيرامون شناخت موسيقي دستگاهي بطور كاملا جامع به همراه مباحث دقيق در رابطه با آواز ها و گوشه ها و همچنين توضيحات تاريخي پرمحتوا

دانلود پارت یک از قسمت پنجم
دانلود پارت دو از قسمت پنجم
دانلود پارت سه از قسمت پنجم
دانلود پارت چهار از قسمت پنجم
دانلود پارت پنج از قسمت پنجم
دانلود پارت شش از قسمت پنجم
دانلود پارت هفت از قسمت پنجم
دانلود پارت هشت از قسمت پنجم
دانلود پارت نه از قسمت پنجم
دانلود پارت ده از قسمت پنجم