قسمت چهارم

lotfi_thumb

مجموعه برنامه هاي راديويي بسيار باارزش با اجرا و گويندگي استاد محمد رضا لطفي پيرامون شناخت موسيقي دستگاهي بطور كاملا جامع به همراه مباحث دقيق در رابطه با آواز ها و گوشه ها و همچنين توضيحات تاريخي پرمحتوا

دانلود پارت یک از قسمت چهارم
دانلود پارت دو از قسمت چهارم
دانلود پارت سه از قسمت چهارم
دانلود پارت چهار از قسمت چهارم
دانلود پارت پنج از قسمت چهارم
دانلود پارت شش از قسمت چهارم
دانلود پارت هفت از قسمت چهارم
دانلود پارت هشت از قسمت چهارم
دانلود پارت نه از قسمت چهارم
دانلود پارت ده از قسمت چهارم